Kandydatura spontanicznaDane wskazane w niniejszym formularzu są gromadzone za Twoją zgodą i przeznaczone do wiadomości OVH S.A.S jako podmiotu odpowiedzialnego za ich przetwarzanie. Dane te mogą zostać przekazane podwykonawcom firmy działającym na wyraźne polecenie OVH S.A.S oraz jednostkom Grupy OVH. W związku z powyższym, pod warunkiem, że jednostka Grupy OVH podpisała wiążące reguły korporacyjne, dane te mogą podlegać transferowi poza granice Unii Europejskiej. Dane wskazane w formularzu są gromadzone do celów związanych z zarządzaniem procesem rekrutacji i zgodnie z przepisami obowiązującymi w OVH. Dane przechowywane są przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od czasu ostatniego kontaktu ze strony kandydata. Masz prawo, z uzasadnionego powodu, wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, a także prawo dostępu do dotyczących Ciebie danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Aby skorzystać z tego prawa, złóż odpowiedni wniosek, wypełniając przeznaczony do tego celu formularz .