Planowanie strategiczne i finansowe

Zespół Planowania strategicznego i finansowego wspiera procesy decyzyjne grupy. Sprawuje pieczę nad tym, aby wszyscy koordynatorzy tworzyli warunki sprzyjające trwałemu, przynoszącemu zyski rozwojowi. Zespół skupia się na poszczególnych produktach oraz krajach, jak również na usługach transwersalnych. Opracowuje również złożone biznesplany i przeprowadza analizy finansowe.

Wszystkie nasze oferty: Planowanie strategiczne i finansowe

Niestety, obecnie nie mamy dostępnych ofert pracy.