Zadaniem działu ds. Finansów jest wspieranie rozwoju i wzrostu Grupy poprzez monitorowanie jej wydajności, pozyskiwanie funduszy oraz przekładanie naszej wizji strategicznej na sprawozdania i przewidywania budżetowe.

Poprzez koordynację założeń operacyjnych departament finansowy pomaga ekipie zarządzającej w podejmowaniu właściwych decyzji.

Wszystkie nasze oferty

Nasze zespoły: Finanse

Controlling

Kontroling finansowy

Głównym zadaniem zespołu ds. wydajności finansowej jest sprawowanie nadzoru nad naszymi finansowymi wynikami oraz zagwarantowanie trwałego wzrostu…

Planification stratégique et financière

Planowanie strategiczne i finansowe

Zespół Planowania strategicznego i finansowego wspiera procesy decyzyjne grupy. Sprawuje pieczę nad tym, aby wszyscy koordynatorzy tworzyli…

Einkauf

Zakupy

Zespół ds. zakupów wspiera poszczególne działy w ich relacjach z dostawcami. Opracowuje strategie optymalizacji terminów i kosztów poprzez analizę…

Wszystkie nasze oferty: Finanse

Stanowisko Dział Rodzaj umowy Miasto Kraj
CFO Product H/F Kontroling finansowy CDI Roubaix Francja voir
Adjoint Directeur Financier Groupe H/F Planowanie strategiczne i finansowe CDI Paryż (...) Francja voir
Fraud Manager H/F Planowanie strategiczne i finansowe CDI Paryż (...) Francja voir
Contrôleur de Gestion H/F Kontroling finansowy CDI Roubaix Francja voir
Comptable Filiale Groupe H/F H/F Kontroling finansowy CDI Roubaix Francja voir
Stage Contrôleur de gestion - H/F Kontroling finansowy CDD Croix Francja voir
Stage Contrôleur de gestion - H/F Kontroling finansowy CDD Roubaix Francja voir
Comptable Fournisseurs- Filiales Internationales H/F Kontroling finansowy CDD Roubaix Francja voir