Zadaniem działu ds. Finansów jest wspieranie rozwoju i wzrostu Grupy poprzez monitorowanie jej wydajności, pozyskiwanie funduszy oraz przekładanie naszej wizji strategicznej na sprawozdania i przewidywania budżetowe.

Poprzez koordynację założeń operacyjnych departament finansowy pomaga ekipie zarządzającej w podejmowaniu właściwych decyzji.

Wszystkie nasze oferty

Nasze zespoły: Finanse

Controlling

Kontroling finansowy

Głównym zadaniem zespołu ds. wydajności finansowej jest sprawowanie nadzoru nad naszymi finansowymi wynikami oraz zagwarantowanie trwałego wzrostu…

Planification stratégique et financière

Planowanie strategiczne i finansowe

Zespół Planowania strategicznego i finansowego wspiera procesy decyzyjne grupy. Sprawuje pieczę nad tym, aby wszyscy koordynatorzy tworzyli…

Einkauf

Zakupy

Zespół ds. zakupów wspiera poszczególne działy w ich relacjach z dostawcami. Opracowuje strategie optymalizacji terminów i kosztów poprzez analizę…

Wszystkie nasze oferty: Finanse

Stanowisko Dział Rodzaj umowy Miasto Kraj
Contrôleur de gestion H/F Planowanie strategiczne i finansowe CDD Roubaix Francja voir
Stage achats IT Zakupy CDI Paryż Francja voir
Stage trésorerie - H/F Finanse CDI Roubaix Francja voir
Stage comptabilité - H/F Finanse CDI Roubaix Francja voir
Stage Contrôle de Gestion industriel - H/F Finanse CDI Croix Francja voir
Sales business controler H/F Planowanie strategiczne i finansowe CDI Paryż Francja voir
Comptabilité fournisseur H/F Kontroling finansowy CDI Roubaix Francja voir
Comptable immobilisations et stocks groupe H/F Kontroling finansowy CDI Roubaix Francja voir
Responsable comptabilité immobilisations et stocks groupe H/F Kontroling finansowy CDI Roubaix Francja voir
Chargé de consolidation Kontroling finansowy CDI Paryż (...) Francja voir
Manager comptabilité fournisseur groupe H/F Kontroling finansowy CDI Roubaix Francja voir
Assistant ADV H/F Kontroling finansowy CDI Roubaix Francja voir
Demand planner H/F Finanse CDI Paryż (...) Francja voir