Nasze zespoły

Digital Marketing

Nasz dział Digital Marketingu zajmuje się rozwojem i wzbogacaniem doświadczenia klienta.

Systemy IT

Dział ds. systemów informatycznych zarządza infrastrukturami firmy (sieć, bezpieczeństwo, dostęp), za optymizację narzędzi informatycznych oraz za działalność wewnętrznego centrum wsparcia.

Finanse

Nasz dział ds. Finansów skupia wszystkie działania podlegające pod sektor finansowy, prawny oraz departament zakupów. Jego ambicją jest pozostawanie w ścisłej bliskości z rzeczywistością poszczególnych zawodów.

Industrializacja

Dział Produkcji opracowuje i dostarcza nasze zasoby materialne oraz infrastruktury.

Dział prawny

Nasz zespół ds. prawnych działa w samym sercu przedsiębiorstwa. Udziela profesjonalnego wsparcia w obszarach, w jakich specjalizują się jego pracownicy.

Dział operacyjny

Nasz dział operacyjny składa się z dyrektorów programów oraz koordynatorów projektów, którzy organizują pracę wszystkich zespołów wokół trzech tematyk.

Dział HR

Nasz dział Human Resources wspiera rozwój OVH na płaszczyźnie ekonomicznej, ale przede wszystkim ludzkiej.

Sprzedaż

Nasz dział Sprzedaży odpowiada za rynkowy rozwój całości naszych rozwiązań, za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji.

Wsparcie Klienta

Nasz dział Wsparcia klienta ma za zadanie zapewnić wysokiej jakości wsparcie techniczne wszystkim naszym klientom na całym świecie.

Utrzymanie ruchu

Nasz dział Utrzymania ruchu odpowiada za podtrzymywanie operacyjności naszych rozwiązań i naszych infrastruktur.

Rozwój strategiczny

Nasz dział Rozwoju strategicznego odpowiada za opracowywanie i proponowanie strategii związanych z przyszłością grupy OVH.

Dział R&D

Nasz dział R&D opracowuje i rozwija rozwiązania, które nakreślają przyszłość OVH.