OVH - wolność dzięki innowacji, zespoły pełne pasji

 

octave klaba

OVH jest firmą o ludzkiej twarzy. Postawa każdego z pracowników jest niezwykle istotna w procesie budowania wysokiej jakości usług. To dosyć paradoksalne, gdyż w OVH zarządzamy infrastrukturami informatycznymi, sprzętem oraz zautomatyzowanymi usługami. Ale to prawda: nasza działalność opiera się na ludziach.

Octave Klaba, Przewodniczący rady nadzorczej OVH

 

 

 

 

Zaufanie i uczciwość

W OVH kładziemy nacisk na zaufanie, sprzyja ono integracji. Kiedy stanowimy zgrany zespół, możemy lepiej obsługiwać naszych klientów i partnerów. Dzięki zaufaniu nasi pracownicy są bardziej zaangażowani. Działamy solidarnie. Pozwala nam to wykorzystywać całą energię do budowania silnych, opartych na zaufaniu, relacji  z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami i udziałowcami.

 

Zgrany zespół

Kiedy działamy razem, stajemy się wydajniejsi i skuteczniejsi. OVH to zespół, w którym całość jest większa niż suma części. Spójność, zaufanie, integracja i szacunek dla kompetencji i doświadczeń współpracowników pozwala nam osiągnąć wspólne cele. Idea zgranego zespołu przyświeca wszystkiemu, co robimy. Nasze bogactwo polega na tym, że pracujemy w środowisku, gdzie istotne są wartości związane ze zrozumieniem drugiego człowieka, w środowisku pełnym różnorodności. To właśnie pobudza nas do działania. Każdego dnia dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Nasze projekty są wynikiem współpracy. Siła zbiorowości przekłada się na rozwój każdego pracownika.

 

Pasja

Pracowników OVH łączy pasja. Pasja do nowych technologii i rozwiązań cyfrowych. Pasja do tworzenia i dostarczania usług o najwyższej jakości, zarówno na wewnętrzne potrzeby firmy, jak i dla klientów.

Pasja jest naszą siłą napędową, stymuluje nas do rozwijania naszych kompetencji, dążenia do doskonałości i przekraczania naszych ograniczeń.

 

Innowacje - burzenie schematów 

Dalekowzroczność i podważanie istniejącego stanu rzeczy pozwalają OVH wyróżnić się na tle konkurencji, zdystansować ją i utrzymać pozycję lidera w swoim sektorze. Innowacja wynikająca z łamania schematów jest głęboko wpisana w historię i teraźniejszość OVH. Zespoły nieustannie optymalizują i wprowadzają nowe, nieszablonowe rozwiązania we wszystkich obszarach, nie tylko w zakresie technologii. Dzięki temu to, co skomplikowane, staje się proste. Każdy pracownik ma możliwość i odpowiednie środki, aby dzielić się nowymi pomysłami.

 

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność za to, co robimy, ponosimy wspólnie. Zaczynamy jednak od tego, że każdy pracownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje działanie i, przy wsparciu firmy, robi wszystko, aby dostarczyć klientom usługi najwyższej jakości, zachowując przy tym etyczną postawę. Poczucie odpowiedzialności pozwala nam łączyć ambicje z rzeczywistością, daje prawo do popełniania błędów, pobudza nas do bycia przykładem, pomaga nam podejmować decyzje i wywiązywać się ze zobowiązań dotyczących zrównoważonego rozwoju w zakresie IT.