Historia Laury

Laura

  • Office Manager
  • Od grudnia 2017
  • Nantes, FRANCE

Laura rozpoczęła pracę w OVH jako Office Manager w czasie, gdy otwierano biuro w Nantes tj. w grudniu 2017r. Uzyskała dyplom z zarządzania i administracji ze specjalizacją HR, a następnie kształciła się w Instytucie Zarządzania - IAE - w Rennes, gdzie zdobyła tytuł magistra zarządzania zasobami ludzkimi. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w sektorze gier wideo oraz Internetu, dlatego też wizja pracy w OVH była dla niej czymś oczywistym.

Czy możesz wyjaśnić na czym polega Twoja rola w OVH? 

Office Managerowie są obecni we wszystkich lokalnych biurach OVH, a ich głównym zadaniem jest organizacja codziennej pracy w duchu i zgodnie z wartościami OVH. W pewnym sensie jestem pośrednikiem między grupą OVH a oddziałem w Nantes, przekazując wewnętrzne informacje lub reprezentując miejscowe zespoły. 

Dołączenie do firmy OVH w Nantes było dla mnie prawdziwą szansą, ponieważ mogłam zaangażować się w projekt od samego początku, śledząc prace i montaż obiektu, ale także koordynować zatrudnienie pierwszych pracowników do naszego biura.  

Jakie są według Ciebie najważniejsze cechy Office Managera?  

Po spotkaniu z Office Managerami w innych biurach OVH, jestem przekonana, że nie ma standardowego profilu ani jednej ścieżki kariery w tym zawodzie. Z pewnością liczy się ciekawość, umiejętność organizacji oraz wszechstronność. Reszta opiera się głównie na osobowości danej osoby: pozostaniu sobą, umiejętności słuchania i podejmowania decyzji, byciu pogodnym w pracy, a także otwartości na wyzwania. Nie ma dwóch takich samych dni. Często musimy zmierzyć się z nieznaną wcześniej tematyką i poradzić sobie z nowymi problemami. Jeśli chodzi o mnie, bardzo cenię sobie relacje międzyludzkie i obowiązki związane z pracą na stanowisku Office Managera.   

Jak określiłabyś swoją współpracę z zespołami?

Przechodzimy przez fazę wdrażania, w którą zaangażowani są wszyscy. Możliwość aktywnego uczestniczenia w inauguracji działalności nowego biura jest bardzo stymulująca. Dzięki temu rodzi się duch zespołowy, który stanie się motorem do przyszłych działań. Na poziomie całej grupy współpracuję z pozostałymi Office Managerami. Staramy się podtrzymać w firmie swoistą dynamikę, aby zapewnić aktywną współpracę między zespołami oraz zagwarantować spójność naszych działań.   

Jakie są wyzwania towarzyszą otwieraniu nowego oddziału?

Moim zdaniem nowy oddział oznacza podwójne wyzwanie: wymaga on wdrożenia organizacji i ducha OVH przy jednoczesnym dostosowaniu się do lokalnej specyfiki. Pracownicy biura w Nantes reprezentować będą wszystkie typy specjalizacji. Naszym celem jest umożliwienie utalentowanym ludziom z regionu nantejskiego dołączenia do OVH w jak najlepszych warunkach, aby mogli współpracować z naszymi międzynarodowymi zespołami nad poszczególnymi projektami grupy.  

Aby całość przedsięwzięcia zakończyła się sukcesem, musimy nawiązać solidne kontakty ze szkołami, instytucjami i lokalnymi przedsiębiorcami w celu trwałego zakorzenienia się w tym historycznym zalążku francuskiej techniki.

Powrót do wszystkich aktualności

Inne referencje